REDEMPTION POINTS PROGRAMME *MORE ORDER MADE*MORE POINTS*CAN REDEEM PRODUCTS*OR CONVERT POINTS TO DISCOUNT FOR NEXT ORDER MADE* NOTE : PLS LOGIN 1ST BEFORE MAKE ORDER IN ORDER POINTS CAN BE ACCUMULATED*
****NINJAVAN Courier Service is NOW Available Effective 01/04/2022****
RM10.50 - RM14.90
PRESTASI Penulisan Komprehensif Tahap 2
Price RM10.50 - RM14.90
Product SKU ZPK2
Size (L x W x H) 20 cm x 15 cm x 1 cm
Points Needed 850
Availability 19
Shipping Fee
Title
10 left
9 left
Quantity
Description
Highlight

1) Panduan Penulisan Komprehensif Tahap 2 Sekolah Rendah Tahun 4, 5 & 6

Buku ini ditulis berdasarkan format soalan terkini. Buku ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A – menulis maklumat daripada gambar-gambar, gambar rajah dan lain-lain. Bahagian B – membuat ulasan berdasarkan penyataan, iklan dan lain-lain. Bahagian C – menulis karangan. Penerbitan buku ini adalah untuk memberi kemahiran bahasa yang secukupnya kepada murid-murid dengan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kertas ujian. Dengan ini, dapatlah para murid menambahkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjawab soalan peperiksaan.

 

2) Aspirasi A++: Penulisan Tahap 2 Sekolah Rendah (Tahun 4,5 & 6)

Fungsi buku ini adalah untuk memantapkan lagi gaya penulisan pelajar yang akan menduduki peperiksaan Bahasa Malaysia sekolah rendah. Selaras dengan kemampuan bahasa pelajar Tahap 2 sekolah rendah, contoh karangan di dalam buku ini disesuaikan untuk mereka. Pelajar juga diperkenalkan kepada format peperiksaan serta soalan yang kerap keluar dalam ujian subjek Bahasa Melayu.

1) Panduan Penulisan Komprehensif Tahap 2 Sekolah Rendah Tahun 4, 5 & 6

Buku ini ditulis berdasarkan format soalan terkini. Buku ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A – menulis maklumat daripada gambar-gambar, gambar rajah dan lain-lain. Bahagian B – membuat ulasan berdasarkan penyataan, iklan dan lain-lain. Bahagian C – menulis karangan. Penerbitan buku ini adalah untuk memberi kemahiran bahasa yang secukupnya kepada murid-murid dengan bahan-bahan yang akan digunakan dalam kertas ujian. Dengan ini, dapatlah para murid menambahkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjawab soalan peperiksaan.

 

2) Aspirasi A++: Penulisan Tahap 2 Sekolah Rendah (Tahun 4,5 & 6)

Fungsi buku ini adalah untuk memantapkan lagi gaya penulisan pelajar yang akan menduduki peperiksaan Bahasa Malaysia sekolah rendah. Selaras dengan kemampuan bahasa pelajar Tahap 2 sekolah rendah, contoh karangan di dalam buku ini disesuaikan untuk mereka. Pelajar juga diperkenalkan kepada format peperiksaan serta soalan yang kerap keluar dalam ujian subjek Bahasa Melayu.